Değerli Çözüm Ortağımız,

Şirketimizin sizlere daha iyi hizmet sunabilmesi ve memnuniyetiniz ile Kişisel verilerinizin gizliliğine verdiğimiz önem gereği, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan sizlerin, bizimle paylaşmış olduğunuz her türlü kişisel verileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta, cinsiyet, adres, tc kimlik numarası, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi hem 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair yasal mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Tüm hizmetlerimizden eksiksiz ve güvenli bir şekilde yararlanabilmeniz için, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir. Kapsamı aşağıda detaylı olarak aktarılan; Bağlı şirketlerimiz tarafından her türlü kanal aracılığı ile yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verileriniz, onayınız nedeniyle, tamamen veya kısmen, kaydedilebilecek, depolanabilecek, güncellenebilecek, ve sınıflandırabilecektir. Kişisel verileriniz, hizmet politikamızın belirlenmesi amacıyla amaç işlendiğinden, gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilecek olup, aksi tarafınızca bildirilmediği takdirde, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel serverve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarla, bankalararası kart merkezi ile, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla ve yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla paylaşılabilir. Yasa kapsamında Şirketimiz güvencesinde bulunan Kişisel verileriniz hakkında; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen (aşağıda detaylı olarak açıklanacak) haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizin imzalı bir nüshasını kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu güvenli elektronik imzalı olarak kvk@egebazalt.com        ve info@egebazalt.comadresine mail ortamında iletebilirsiniz. Şirketimize Kişisel verilernizinKarunması Kanunu Kapsamında ilettiğiniz her talep, her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketimiz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

1.Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Şirketimize ilettiğiniz bilgileriniz ve kişisel verileriniz veya Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlanmak için iletttiğiniz tüm bilgileriniz ve kişisel verileriniz, aksi tarafınızca bildirilinceye kadar ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe güncellenerek işlenebilecektir. Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Onayınız ile, Kişisel verilerinizin işlenmesi;

 1. Ürün ve hizmet politikamız ve vizyonumuzun belirlenmesi,
 2. Şirketimizin hangi hizmetlerinden yararlanacağınızın ve hangi hizmetlerin talebiniz dışında kaldığının belirlenerek bu yönde istenmeyen ticari elektronik iletilerin gönderilmemesinin sağlanması amacıyla “sınıflandırma” çalışmaları yapabilmemiz
 3. Siz müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlayarak, ihtiyaç ve beğenileriniz doğrultusunda faaliyet gösterebilmemiz için ve buna yönelik pazarlama, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek,
 4. İstatistiki bilgi toplamak ve derlemek, müşteri memnuniyetini artırmak, Mağazalarımız dışında, web sitesinden alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek,
 5. Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 6. Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek ve hizmetlerimizle ilgili siz müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 7. Hizmetlerimiz ile ilgili şikayet ve önerilerinizi değerlendirebilmek,
 8. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amaçlarıyla kullanılmaktadır.

Bu kapsamda ve sayılan amaçlar doğrultusunda Çerez politikamız:

Siz müşterilerimizi daha yakından tanıyarak, ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet sunabilmek için,kişisel Verileriniz yasal düzenlemelere uygun olarak Çerezler yoluyla da depolanmakta olup,İnternet tarayıcısına ya da sabit diskinize kaydedilen gezinme geçmişiniz dahil bilgileriniz şirket teminatımız ile güvence ile işlenerek, arama motorlarını, web sitesi ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları sizesunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Şirketimiz alışverişdeneyimizde tüm ihtiyaçlarımız gözeterek, daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla, bu bilgilerinizi yine şirket teminatımız altında olmak kaydıyla, iş ortakları 3. kişi ve kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir. Çerez kullanımını engellemek, kişisel inisiyatifinizde olup, internet tarayıcınız ya da çerez kullanımı engelleyen programlar ile tüm çerezleri kaldırmanız mümkündür.

2.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak; ürün ve hizmet politikamızı geliştirmek, sizler için avantajlı olarak belirlenen kampanya ve hizmetlerden faydalanabilmeniz yanında, ihtiyaçlarınıza özel hizmet sunabilmemiz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilebilmesi; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin satış ve üretim politikalarının yürütülmesi temini ve yukarıda saydığımız amaçlarla, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecek ve iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi, geliştirilebilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4.Kişisel Veri Sahibi olarak, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

aşağıdaki gibidir

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda açıklanan yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. İşbu Kişisel Verilerin Korunması bilgi, onay ve aydınlatma metni ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, Yukarıda detayları aktarılan kapsam ve sınrılarda kalmak kaydı ile, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına yine yukarıda detayları bildirildiği haliyle üçüncü kişiler ile paylaşımına izin vermiş bulunmaktasınız.

Görüş ve Öneri ve talepleriniz bizim için önemlidir.

İletişim bilgilerimiz:

FİRMA ADI

Adres:

Mail: kvk@selceninsaat.com

Telefon: